Friday, 25 August 2017

MURKA TERHADAP GURU

Dalam sebuah hadist riwayat al-Baihaqi Nabi SAW bersabda

“Siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan Allah kepada-Nya tiga bala :
1. Sempit rezekinya;
2. Hilang manfaat ilmunya;
3. Keluar dari dunia ini tanpa iman (wafat).

Dari hadist ini, kita dilarang meringan ringankan  guru, apalagi menghina, mencela atau menyakiti, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Walaupun guru sekarang berputar jadi murid kita, sebab walau bagaimanapun ‘Alimnya atau pandainya kita sekarang, namun Guru adalah juga sebagai ayah dari sebagaian ‘Ilmu kita. Sebab, gurulah pada waktu silam yang membekali dan menuntun kita saat kita masih buta dengan ilmu pengetahuan,.

Mereka orang pertama yang mengajari kita dalam mengatur cara berfikir, berpakaian dan lain-lain. Oleh karena itu, celakahlah orang yang tidak menginsyafi budi baik gurunya dan lupa pada jasa-jasa mereka dari kecil hingga kita dewasa. Bahkan dari dunia hingga keakirat kelak.

No comments:

Post a comment