Thursday, 24 August 2017

KELEBIHAN MENTAATI GURU

Guru merupakan bapa kerohanian bagi seorang murid, gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbing para muridnya.

Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat seorang guru, para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antara lain sebagai berikut.

👆Mereka selalu rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya.

👆Mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru, seperti seorang pesakit yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang dokter pakar yang mahir.

👆Mereka juga senantiasa berkhidmat kepada guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Swt.

👆Mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta’zim (memuliakan) serta mempercayai kesempurnaan ilmunya.

Hal ini akan lebih membantu murid untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru mereka.

Maka dengan menghormati seorang guru, kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, antara lain sebagai berikut.

👆Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita.

👆Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan.

👆Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain.

👆Akan selalu didoakan oleh guru.

👆Akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Swt.

Seorang guru tidak selalu berada di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dan Allah Swt. akan memberikan anugerah-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

No comments:

Post a comment