Sunday, 10 December 2017

SPIRITUAL WARRIORDalam belajar ilmu mengenal diri tidak ada jalan mudah, jalan senang apa lagi jalan instan. Ianya tetap, step by step melangkah satu demi satu seperti sebuah titian tangga siratul mustakim.
Disetiap titian itu ada UJIAN, HALANGAN & RINTANGAN dan deperlukan sebuah keberanian, tekat dan kesungguhan untuk selalui titian tangga itu.

UJIAN, HALANGAN & RINTANGAN 
itu hadir hanya untuk melihat
SIAPA DIRIMU SEBENARNYA 
Seorang SPIRITUAL WARRIOR
Atau seorang PECUNDANG
Tidak ada jalan mudah
Apa lagi jalanmu 
Yang engkau pilih
JALAN MENGENAL DIRI


Master ajie
PUSAT RAWATAN SYAHADAH
syahadahspritualandhealingcenter.blogspot.comSI BODOH & SI CERDIKAd 2 jenis orang bodoh..

Yang pertama, orang bodoh yg cerdik.. 
Orang sebegini tahu yg mereka bodoh dan tidak tahu so mereka pergi ke majlis2 ilmu supaya dapat keluar dari kebodohan mereka..
Yang kedua, orang bodoh yg bodoh... 
mereka tahu mereka bodoh tetapi dengan kedegilan dan kesombongan mereka, tetap tidak mahu belajar dan memilih utk kekal dalam keadaan bodoh mereka..
Ad 2 jenis orang cerdik

Yang pertama, orang cerdik yg bodoh.. 
Orang sebegini merasa dengan ilmu yg mereka miliki mereka hebat dan lebih dari orang lain.. Mereka rasa mereka berjaya atas usaha mereka dan ilmu mereka digunakan utk berdebat dan utk kepentingan serakah dunia mereka..
Yang kedua, orang cerdik yang cerdik..
Golongan sebeginilah yg selayak'y digelar sebagai ULAMA' atau pewaris para nabi.. Mereka pada asal sedar akan hakikat diri yg tidak tahu, mereka belajar belajar dan terus belajar.. Semakin banyak ilmu yg mereka timba, semakin mereka rasa mereka bodoh dan tidak punya apa, segala2'y milik DIA.. Semakin dalam ilmu mereka semakin baik mereka kepada sesama makhluk, semakin tinggi akhlak mereka mencontohi baginda.. Semakin kecil dunia dan semakin besar akhirat dalam dada2 mereka..
di manakah kita..? 
Si bodoh yg jahil 
atau si cerdik yg bijaksana..

PUSAT RAWATAN SYAHADAH

Thursday, 7 December 2017

HIZIB MALAIKAT ( RAMBUT )

Dalam ilmu mengenal diri, segala apa pun dalam diri kita itu hidup dan mempunyai makna hanya sahaja apa bila ceritakan dan orang tidak memahaminya orang akan menjatuhkan hukum sirik, salah , sesat bahkan kafir. Padahal dia tidak mengetahui apa apa , tapi inilah hakikat yang harus ditrima bagi penulis atau yang menyampaikan cerita dan rahasia itu siap dengan controfersi dikatakan dengan baik dan buruk.

        allah sebenarnya sudah bagi apa pun pada diri kita, karna itu dibnyak hadis qudsi disuruhnya untuk merungkai rahasia diri itu dalam diri sendiri dengan penuh bijaksana.
Rambut atau bulu kita adalah salah satu alat pelindung dibagian luar badan kita yang berkumpulan atau bertaburan keseluruhan badan dari kepala sampailah hujung kaki dengan tujuan sebagai penahan proteksion serangan atau pemberi sinyal apa bila diserang dengan tanda bulu meremang atau merinding.

       Dalam belajar ilmu hijib sebetulnya seseorang itu menghidupkan rambut atau bulunnya agar dapat melindungi dan sebagai proteksion dari serangan unsur luar baik jin setan iblis atau manusia.

        kata Hizib semula ditandai untuk merujuk sesuatu yang “berduyun-duyun” dan “berkelompok”. Itulah makanya ada kata “Hizbullah”, artinya “sekumpulan” bala tentara .Tetapi kata Hizbullah sendiri kadang juga digunakan untuk menyebut para malaikat.

Dalam ilmu rasa keadaan keadaan yaitu hidupkan malaikat dalam dirinya ditandai dengan saat beramal tafakur atau pun pegang kunci akan terasa rambut dan bulunya bergetar. Keadaan itu terjadi karna tenaga sirr jantung yang dah dibukak dan dengan melakukan tafakur atau pegang kunci ianya membesar sampai satu tahap menghidupkan malaikat dalam dirinya yaitu dibagian rambut atau bulu.

Tanda awal yang akan dilalui saat hidupnya malaikat yang dirambut ini adalah bergetarnya atau berkaren ( listrik ) diarea seluruh rambut atau badannya. Tapi ini masih step awal lagi karna masih banyak lagi malaikat malaikat yang perlu dihidupkan dalam badan kita seperti yang duduk diarea organ organ dalaman kita dan juga panca indera kita.
1. ”BALA TENTARA 1000  MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kedudukan malikat 1000 dalam surah Al - anfaal 9-10 adalah dibagiaan kedua kaki kanan dan kiri. yang bertugas dan menjaga serangan dari bawah kaki atau bumi. karna biasanya ada sihir atau atau jin setan iblis menyerang dari bawah tanah ditandai dengan kaki bisa atau terasa cucuk cucuk. Kalau malikat 1000 ini hidup maka mereka atau lakukan protek atau sinyal bahwa ada serangan dengan meremangnya bulu atau rambut kedua kaki.
2. “BALA TENTARA 3000  MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124). Artinya
: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

kedudukan malikat 3000 dalam surah al imron 124 adalah dibagian belakang badan , dari batas leher sampai perbasan pinggang belakang badan. bertugas dan melindungi serangan dari arah belakang badan apa melakukan proteksion atau sinyal apa bila terancam dengan merindingnya atau meremangnya dibagian tengkuk itu tanda malaikat ini melakukan proteksion.
3. ”BALA TENTARA 5000   MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

Kedudukan malaikat 5000 adalah dibagian kepala, dari leher keatas kepala. karna dibagian kepala adelah bagian terpenting dalam pengatur atau pengawal keseluruhan.kalau malikat 1000 dikaki dan 3000 sudah melakuakan adanya isarat atau sinyal meremang atau mcm kena cucuk maka serangan jin setan iblis akan dibagian atas pulak.
4. ”BALA TENTARA 70.000 MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

kedudukan malaikat ini adalah dibagian dada depan kiri dan kanan sampai tangan kanan dan kiri. bertugas menahan serangan dari bagian depan , bagian kanan dan kiri dengn sinyal apa bila diserang adelah meremang atau bangkitnya bulu dibagian tangan kanan dan kiri.
Seseorang  yang tau rahasia dirinya yaitu yang sudah hidupnya rahasia diri yaitu sirr jantung sebagai penjana kuasa utama. maka dia akan menghidupan seluruh malaikat diluar badannya sebagai protksion awal dan sebagai penanda sinyal atau gelombang apa bila diserang dari unsur luar badan dirinya .

dan banyak ahli ahli kerohanian yang menemukan cari ini meraka menamakan dengan nama hijib, dan berbagai nama hijib diambil dari nama penemunya sendiri yang mendapat petunjuk atau boleh memecahkan rahasia dirinya.

jadi
kenal lah ibu segala rahasia dirimu
yaitu sirr jantungmu
yang dipecahkan dengan rasa
ilmu yang tiada berhuruf , berkalam , bersuara , berupa
hanya aliran tenaga tenaga rahasia
bukan pada zikir tetapi pada rasa
karna hasil zikir itulah rasa


MASTER AJIE
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

CUBIT CUBIT SAYANG
PUSAT RAWATAN SYAHADAH