Wednesday, 2 August 2017

KERANGKA ALAM

            Simbul aliff sebenarnya adalah membentuk kerangka alam pada badan diri kita sendiri. Kerangka alam ini berguna untuk menampung atau menjaga stuktur kerohanian dan jasad kita agar tidak rapuh dan rusak , ibaratnya rumah kerangka utamanya adalah 4 tiang penyangga utama yang perlu dikokohkan dibentukan dengan tiang memanjang yang menjadi tonggak utama rumah itu berdiri kokoh.

            Untuk kita dapat membina badan diri kita itu yaitu membuat kerangka alam kita sendiri yang disimbulkan dengan aliff, maka kita harus menjumpai yang setitik zat dalam diri kita yaitu di dalam sirr jantung kita . Karna yang mampu membuat kerangka alam kita atau hidupkan alif dalam badan diri kita adalah titik sirr tersebut yang mempunyai kekuatan dan menangggung amanah dari allah.

            Jika kerangka alam atau alif dalam diri kita rusak atau hancur maka kesan bagi badan kita ponm akan sakit juga karna tiang utama kita tak mampu menangung beban yang terlalu bnyak melebihi kapasiti yang ada. Kesan alif atau kesangka alam ini rusak adalah sakit pada kepala , tulang belakang, dan terasa ada beban dari atas dan mcm kita terikat . Kerusakan ini terjadi akibat adalah kita bergerak selalu dengan hawa nafsu dan ikutkan akal fikiran sahaja bukan ikut pada batiniah kita yang didalamnya terletak sirr allah.

Cubit Cubit SayanG
salam
PUSAT RAWATAN SYAHADAH

No comments:

Post a comment