Sunday, 10 December 2017

SPIRITUAL WARRIORDalam belajar ilmu mengenal diri tidak ada jalan mudah, jalan senang apa lagi jalan instan. Ianya tetap, step by step melangkah satu demi satu seperti sebuah titian tangga siratul mustakim.
Disetiap titian itu ada UJIAN, HALANGAN & RINTANGAN dan deperlukan sebuah keberanian, tekat dan kesungguhan untuk selalui titian tangga itu.

UJIAN, HALANGAN & RINTANGAN 
itu hadir hanya untuk melihat
SIAPA DIRIMU SEBENARNYA 
Seorang SPIRITUAL WARRIOR
Atau seorang PECUNDANG
Tidak ada jalan mudah
Apa lagi jalanmu 
Yang engkau pilih
JALAN MENGENAL DIRI


Master ajie
PUSAT RAWATAN SYAHADAH
syahadahspritualandhealingcenter.blogspot.comSI BODOH & SI CERDIKAd 2 jenis orang bodoh..

Yang pertama, orang bodoh yg cerdik.. 
Orang sebegini tahu yg mereka bodoh dan tidak tahu so mereka pergi ke majlis2 ilmu supaya dapat keluar dari kebodohan mereka..
Yang kedua, orang bodoh yg bodoh... 
mereka tahu mereka bodoh tetapi dengan kedegilan dan kesombongan mereka, tetap tidak mahu belajar dan memilih utk kekal dalam keadaan bodoh mereka..
Ad 2 jenis orang cerdik

Yang pertama, orang cerdik yg bodoh.. 
Orang sebegini merasa dengan ilmu yg mereka miliki mereka hebat dan lebih dari orang lain.. Mereka rasa mereka berjaya atas usaha mereka dan ilmu mereka digunakan utk berdebat dan utk kepentingan serakah dunia mereka..
Yang kedua, orang cerdik yang cerdik..
Golongan sebeginilah yg selayak'y digelar sebagai ULAMA' atau pewaris para nabi.. Mereka pada asal sedar akan hakikat diri yg tidak tahu, mereka belajar belajar dan terus belajar.. Semakin banyak ilmu yg mereka timba, semakin mereka rasa mereka bodoh dan tidak punya apa, segala2'y milik DIA.. Semakin dalam ilmu mereka semakin baik mereka kepada sesama makhluk, semakin tinggi akhlak mereka mencontohi baginda.. Semakin kecil dunia dan semakin besar akhirat dalam dada2 mereka..
di manakah kita..? 
Si bodoh yg jahil 
atau si cerdik yg bijaksana..

PUSAT RAWATAN SYAHADAH

Thursday, 7 December 2017

HIZIB MALAIKAT ( RAMBUT )

Dalam ilmu mengenal diri, segala apa pun dalam diri kita itu hidup dan mempunyai makna hanya sahaja apa bila ceritakan dan orang tidak memahaminya orang akan menjatuhkan hukum sirik, salah , sesat bahkan kafir. Padahal dia tidak mengetahui apa apa , tapi inilah hakikat yang harus ditrima bagi penulis atau yang menyampaikan cerita dan rahasia itu siap dengan controfersi dikatakan dengan baik dan buruk.

        allah sebenarnya sudah bagi apa pun pada diri kita, karna itu dibnyak hadis qudsi disuruhnya untuk merungkai rahasia diri itu dalam diri sendiri dengan penuh bijaksana.
Rambut atau bulu kita adalah salah satu alat pelindung dibagian luar badan kita yang berkumpulan atau bertaburan keseluruhan badan dari kepala sampailah hujung kaki dengan tujuan sebagai penahan proteksion serangan atau pemberi sinyal apa bila diserang dengan tanda bulu meremang atau merinding.

       Dalam belajar ilmu hijib sebetulnya seseorang itu menghidupkan rambut atau bulunnya agar dapat melindungi dan sebagai proteksion dari serangan unsur luar baik jin setan iblis atau manusia.

        kata Hizib semula ditandai untuk merujuk sesuatu yang “berduyun-duyun” dan “berkelompok”. Itulah makanya ada kata “Hizbullah”, artinya “sekumpulan” bala tentara .Tetapi kata Hizbullah sendiri kadang juga digunakan untuk menyebut para malaikat.

Dalam ilmu rasa keadaan keadaan yaitu hidupkan malaikat dalam dirinya ditandai dengan saat beramal tafakur atau pun pegang kunci akan terasa rambut dan bulunya bergetar. Keadaan itu terjadi karna tenaga sirr jantung yang dah dibukak dan dengan melakukan tafakur atau pegang kunci ianya membesar sampai satu tahap menghidupkan malaikat dalam dirinya yaitu dibagian rambut atau bulu.

Tanda awal yang akan dilalui saat hidupnya malaikat yang dirambut ini adalah bergetarnya atau berkaren ( listrik ) diarea seluruh rambut atau badannya. Tapi ini masih step awal lagi karna masih banyak lagi malaikat malaikat yang perlu dihidupkan dalam badan kita seperti yang duduk diarea organ organ dalaman kita dan juga panca indera kita.
1. ”BALA TENTARA 1000  MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kedudukan malikat 1000 dalam surah Al - anfaal 9-10 adalah dibagiaan kedua kaki kanan dan kiri. yang bertugas dan menjaga serangan dari bawah kaki atau bumi. karna biasanya ada sihir atau atau jin setan iblis menyerang dari bawah tanah ditandai dengan kaki bisa atau terasa cucuk cucuk. Kalau malikat 1000 ini hidup maka mereka atau lakukan protek atau sinyal bahwa ada serangan dengan meremangnya bulu atau rambut kedua kaki.
2. “BALA TENTARA 3000  MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124). Artinya
: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

kedudukan malikat 3000 dalam surah al imron 124 adalah dibagian belakang badan , dari batas leher sampai perbasan pinggang belakang badan. bertugas dan melindungi serangan dari arah belakang badan apa melakukan proteksion atau sinyal apa bila terancam dengan merindingnya atau meremangnya dibagian tengkuk itu tanda malaikat ini melakukan proteksion.
3. ”BALA TENTARA 5000   MALAIKAT”

Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

Kedudukan malaikat 5000 adalah dibagian kepala, dari leher keatas kepala. karna dibagian kepala adelah bagian terpenting dalam pengatur atau pengawal keseluruhan.kalau malikat 1000 dikaki dan 3000 sudah melakuakan adanya isarat atau sinyal meremang atau mcm kena cucuk maka serangan jin setan iblis akan dibagian atas pulak.
4. ”BALA TENTARA 70.000 MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

kedudukan malaikat ini adalah dibagian dada depan kiri dan kanan sampai tangan kanan dan kiri. bertugas menahan serangan dari bagian depan , bagian kanan dan kiri dengn sinyal apa bila diserang adelah meremang atau bangkitnya bulu dibagian tangan kanan dan kiri.
Seseorang  yang tau rahasia dirinya yaitu yang sudah hidupnya rahasia diri yaitu sirr jantung sebagai penjana kuasa utama. maka dia akan menghidupan seluruh malaikat diluar badannya sebagai protksion awal dan sebagai penanda sinyal atau gelombang apa bila diserang dari unsur luar badan dirinya .

dan banyak ahli ahli kerohanian yang menemukan cari ini meraka menamakan dengan nama hijib, dan berbagai nama hijib diambil dari nama penemunya sendiri yang mendapat petunjuk atau boleh memecahkan rahasia dirinya.

jadi
kenal lah ibu segala rahasia dirimu
yaitu sirr jantungmu
yang dipecahkan dengan rasa
ilmu yang tiada berhuruf , berkalam , bersuara , berupa
hanya aliran tenaga tenaga rahasia
bukan pada zikir tetapi pada rasa
karna hasil zikir itulah rasa


MASTER AJIE
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

CUBIT CUBIT SAYANG
PUSAT RAWATAN SYAHADAHThursday, 23 November 2017

AKU DALAM AKUPada mu ada badan ( JASAD) 
pada mu ada muhammad ( KEROHANIAN) 
Pada mu juga ada AKU ( KETUHANAN)

Bolehkah engkau beza kan ketiga tiga ini?

Muhammad itu diri KU
AKU pula ada 7 keadaan yg berbeza
Setelah engkau kenal 7 keadaan AKU ini barulah 
Sempurnanya AKU
Bukan aku tak sempurna, tapi aku umpama HARTA KARUN yang engkau harus gali dan cari.

Ramai org mencari aku
Ada yg kenal NAMA ku sahaja
ada pula yg kenal AKU tapi tak habis
ada pula yg langsung tak kenal akan AKU

AKU menguji engkau sejauh mana engkau sanggup berkorban demi AKU , jika engkau menurut JALAN DIRI DAN JALAN AKU ( Zikir affaal kaffi atau feel ), pasti AKU akan memberitahu tentang AKU pada mu
7 KEADAAN AKU akan bersatu padu menjadi 1 KEADAAN apa bila engkau kenal akan AKU sebenar

AKU bukan diri mu dan bukan jasad mu,
AKU adalah di balik jasad dan di balik diri,
ASING kan AKU terlebih dahulu baru engkau tahu bagaimana AKU

Sebelum itu kenal lah 7 keadaan AKU dahulu,
Setelah engkau kenal 7 keadaan ini, 
Engkau akan jumpa 7 zahir ku menjadikan 14 keadaan aku, ( 7 bumi & 7 lautan)

Untuk mempercepat kan pengenalan AKU pada MU fokus pada 7 keadaan AKU sahaja terlebih dahulu.

Kegagalan engkau mencari AKU, kerana engkau gagal mengikut ZIKIR AF AL KAHFI MU, Engkau lemah dan tidak  berani , masih risau akan DUNIA MU , risau kehidupan mu , risau kebahagian mu , risau anak isteri mu , risau arah tuju mu 
Tidakkah engkau sedar semua itu AKU yg mendatang kan , tidak kah engkau sedar AKU boleh mengambil semua itu sekelip mata

Setiap kuasa Aku disetiap level, dari pertama sampai akhir ianya mempunyai kuasa dan kekuatan yang bertingkat pula mengikut Aku pertama sampai aku ke tujuh.

Dan perlu engkau tau !!!
Hanya kuasa dari aku sahaja yang mampu hidupkan kursani dalam dirimu mengikut pada tingkatan. 
Aku pertama akan boleh bangkitkan kursani tingkat pertama baru boleh berlawan dengan nafsu tingkat pertama yaitu amarah karna nafsu pun ada tujuh tingkatan.

Begitu jugak seterusnya, jika engkau mampu meningkat pada pada Aku ke tujuh. Maka Aku ketujuh ini yang mampu hidupkan kursani tingkat ketujuh pulak.

Aku tetap aku
Karna didalam aku
Masih ada aku jugak
Yang masih terasia

Carailah aku dalam aku
Hidupkan yang mati
Matikan yang hidup
Dalam Zikir Affaal Kaffimu

Maka akan menjumpai Aku selanjutnya
Tunjukkan KEPAHLAWANAN mu 
Demi mencari AKU 
AKU SENTIASA TUNGGU DI PINTU KU
Menanti pahlawan membuka RAHASIAKU
Master ajie
Call/whatsapp

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

PUSAT RAWATAN SYAHADAHWednesday, 22 November 2017

RUMAH PENYAKIT


Banyak yang menyatakan dalam hadis bahwa jin setan iblis sering duduk pada darah kita, karana didarah itulah jin setan iblis dapat menyebar keseluruh baik kulit, daging, urat, tulang sampailah ke organ dan okak kita darah itu mengalir dari itulah kenapa sebab jin, setan, iblis duduk darah darah bahkan dalam pengajian ilmu kerohanian tarikat hakikat makrifat letak istana iblis ada dibawah jantung kita berupa darah hitam yang mengental.Seperti halnya Sihir, yaitu adanya mahluk yang berupa jin setan iblis yang disuruh masuk agar menganiyaya musuh atau seorang sampai mati , maka mereka pon masuk step by step kedalam badan kita, Tempat laluanya adalah biasa melalui makanan, minuman , atau kadang melalui angin yang dikirim beserta jin, setan, iblis didalamnya.

Kadang juga , jin setan iblis masuk melalui segala lubung kita, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, lubang air seni , lubang anus, dan jugak lubang bulu roma kita diseluruh badan, ada jugak yang masuk melalui ubun ubun kepala kita dan kadang melalui telapak kaki kita, itu tergantung pada jenis jin, setan, iblis yang dikirim. pasal mereka ponm ada yang dari air, tanah dan udara.Apabila jin, setan, iblis ni dapat masuk badan kita. dia akan meresap dan mula mula akan duduk pada darah kita , dan kemudian mengalir dan menduduki persedian, dan tanda dia sendi akan merasa berbisa atau mudah sakit , apa bila persendian dapat dikuasai maka akan masuk lagi kedalam organ utama dan kemudian menduduki tulang belakang kita, trus naik keatas menuju otak kita dan mengasainya 100%. Maka apa bila sudah duduk diotak baru seluruh progam badan kita dapat dikuasai dan automatik kena histeria atau kerasukan sadar.

Untuk sampai keadaan ini sihir mempunyai bnyk step, karana kita pon ada kerohanian atau roh kita yang menjaga, apa bila kita tidak sadar membiarkan sahaja maka akibatnya roh kita yang mengasai kita akan ditawan oleh jin setan iblis. dan akaibatnya boleh fatal yaitu kematian atau kita mengalami sakit yang luar biasa.

Jin ,setan, iblis yang kirim melalui sihir ini akan membuat sarang atau rumah dalam badan kita , yaitu berupa darah hitam biasanya darah hitam ini kedudukannya pada perut kita, kadang boleh berpecah keseluruh badan atau membuat benjolan pada badan kita.Apa bila darah hitam ini yang menjadi sarang jin, setan, iblis menyebar kita akan merasa mcm satu getaran atau mcm ada sesuatu yang berjalan pada badan kita, apa lagi mendengar bacaan atau sesuatu yang mengusik mereka contonya dengan kita sholat, berdoa, berzikir, karna keadaan keadaan seperti itu membuat rohani kita kuat dan tolak menolak berlaku didalam badan kita.Dalam rawatan yang terkena sihir , tanda sihir ini sudah keluar sepenuhnya dari badan kita adalah dengan keluarnya darah hitam ini yaitu rumah bagi jin setan iblis yang menduduki badan, selagi darah hitam ini tak keluar maka jin setan iblis dari sihir ini tetap ada ini yang perlu diketahui pesakit atau pon perawat. Walau sudah muntah, dan mcm mcm keluar baik kaca, paku, atau barang barang lain dalam badan pesakit selagi tak keluar  darah hitam ini maka pesakit itu masih ada sihirnya tetapi hanya lemah sahaja dalam 2 tau 3 bulan maka pesakit akan sakit semula karna benih atau rumah yang dibina jin setan iblis melalui sihir belum keluar. dan akan berulang ulang dirawat tak selesai karna tidak tau keadaan ini.

sihir yang dikirim biasa hanya sekali tetapi apa bila sudah menbuat sarang atau rumah dalam badan kita melalui darah hitam itu, maka sihir tidak akan diulang banyak kali cukup sekali sahaja. jadi kalau dalam 3 bulan keadaan berulang sakit selepas rawatan bukan disihir lagi yee tetapi perawat rumahnya tidak keluar lagi maka akan berulang ulang dan ulang. dan sekali lagi jangan cari helah bahwa disihir lagi.

Banyak perawat yang tidak tau keadaan ini , menganggap sudah selesai padahal masih ada lagi. keluarnya darah hitam ini boleh melalui air seni , darah haid, najis, muntah , hidung dan kadang melalui ruang bulu roma kita,  Darah ini sangat bau busuk sekali, dan mempunyai anyir darah yang kuat. Apa bila keluarnya darah hitam ini maka boleh dikata pesakit sembuh sepenuhnya.Tapi untuk mengeluarkan darah hitam ini sebagai rumah jin, setan , iblis yang sudah dibina sekian lama dalam badan ini untuk sihir yang sudah terkena minimal 1 tahun keatas. darah hitam ini pasti ada. tetapi bagi sihir yang baru mau masuk badan kita maka darah hitam ini tidak ada karna pembangunan atau pembinaan rumah jin setan iblis ini perlu masa yang lama ibaratnya darah merah menjadi hitam kena ada proses dan time.TANDA TANDA TERKENA SIHIR

1) Pening kepala yang berpanjangan terutama pada waktu senja
2) Mimpi yang menakutkan
3) Sakit dada dan resah menjelang senja
4) Sakit di dalam perut bagaikan di pulas urat perut atau terasa bagaikan ada benda yang bergerak di dalam tubuh dan sering terasa bagai di tusuk di perut.
5) Mula nampak alam ghaib
6) Berlaku perkara yang pelik di sekitar umpamanya berbau kemenyan, hanyir, wangi dan sebagainya
7) Berlaku sakit yang tidak di ketahui punca dari doktor
8) Terdengar suara-suara yang memanggil namanya
9) Pening atau pengsan apabila dibaca ayat ruqyah kepadanya.

Penutup

Mudah-mudahan kertas kerja yang ringkas ini akan berjaya membuka sedikit ruang ilmu agar menambahkan lagi amalan kita di sisi Allah agar kita terjauh dari syirik kepada Allah. Wallahua’lam.

sila hubungi kami

MASTER AJIE
call/whatsapp

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

PUSAT RAWATAN SYAHADAH
Tuesday, 21 November 2017

TIPU DAYA KETURUNANBanyak aku menjumpai
orang jatuh tertimpa tangga
mesara pandai tertipu belaka
terpesong oleh jin ,setan ,iblisnya
padahal hafal quran hadis belaka
tetapi hanya dimulut sahaja
sekarang hidup jaman modern
tapi minda dijaman batu
bukan nk jadi diri sendiri
mencari diri lain 
jadi tak menentu

ada yg di fb 
atau jumpa yang nyata
terkonon merasa diri batinnya
mengaku syeh abdul kadir jailani,
pnglima hitam, putri gunung ledang,
datok syah bandar, puteri mawang sari
dan berbagai bagainya..
padahal terang dan nyata tertipu jua
keturunan tidak boleh menyelamatkanmu
keturunan tidak boleh memberi imanmu
keturunan tidak boleh memberi islammu

iman dan islam tetap jerih payahmu
bukan dapat dari kturunanmu
tapi dapat dari tuhanmu
hasil dari mencari dirimu
mencari setitik sirr jantingmu
tidak kah engkau sadar
atau engkau buta sejarah
anak istri nabi nuh pun
tenggelam ditelan banjir
anak istri nabi ludd
dimakan bumi karna jadi gay dan lesbi
abu thoyib kakek dari nabi mohamad swa
tidak dapat masuk islam

padahal meraka orang yang terdekat 
nabi dan rosul bahkan darah dagingnya
pikir lojiklah
dan renungkanlah
lagilah kamu
yang tak tau keturunan siapa
islam saka itu adanya
dan kena temberang terang dan nyata
terkonon konon kerurunan 
syeh abdul kadir jailani,
panglima hitam, putri gunung ledang
dan berbagai nama nama lainnya

jika engkau mati
yang ditanya ALLAH

SIAPA TUHANMU
SIAPA NABIMU
APA KITABMU
SIAPA IMAMMU
APA AGAMMU

ALLAH tak tanya 
KETURUNANMU PUN...!!!!!

BUKAK ITU PIKIRANMU
MINDAMU
keturunan itu jasad 
atau badan sahaja
sedang roh terus datang dari ALLAH

 '  KUTIUPKAN ROKKU BARU SEMPURNANYA ADAM '

roh tetap datang ORIGINAL dari ALLAH
roh tidak ada keturunan
karna dari zat maha tinggal
jadi..
cukup cukuplah tue ???
kena main dengan akal fikiranmu
jin setan iblismu..
tak penatkah..engkau
dijadikan bola atau kuda tunggangan 
diarah kesana kesini

dibujuk rayu dengan emas permata
terkonon konon ade harta peninggalan
tapi dicari tak ada jua
alasan ini dan alasan itu katanya..

dinampakan ade cincin , keris, tongkat
dengan berbagai guna..
menyembuhkan segala penyakit katanya
tetapi sakit kecing manis, darah tinggi,
sakit kepala minum panadol jugak
tak bole rawat dengan cincin, keris atau batu
karna semu itulah tipu dayanya....
sadar atau tidak sahaja...

semua bende itu adalah 
untuk engkau lupa akan dirimu 
melengahkanmu mengenal setitik zadmu
mengkaji dan larikan tujuan asalmu
mencari  JATI DIRI SEJATIMU
YAITU SIRR JANTUNGMU..

Nota :
Ingat dan renungkanlah
Salah satu pesanan TOK KENALI KELANTAN, sebelum dia meninggal salah satunya adalah’
“ HATI HATI DENGAN KETURUNAN”

Cubit Cubit * SayanG *
MASTER AJIE
call/whatsapp

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

PUSAT RAWATAN SYAHADAH


Friday, 17 November 2017

PERJALANAN ILMUbermulanya mengenal tuhan itu
dengan mengenali diri sendiri
bukan diri ini tuhan 
tetapi ianya datang dari tuhan...

orang tak kenal diri
maka tak pernah mengenali tuhannya
dalam arti nyata 
bukan angan angan sahaja

mengenali diri yaitu dengan 
menghidupkan setitik dalam dirinya
yang telah tidur sekian lama
setitik zat yang dipertaruhkan
diletakan didalam jantung manusia
dengan sirr jantung yg dihidupkan
bertafakur dan mengikut diri ( zikir affaal kaffi )
itulah cara tuhan mengajar kita
yakin pada diri sendiri

kalau diri sendiri tak yakin
ragu ragu, was was, 
bagai mana yakin pada tuhan 
yang tak  berkalam,  tak berupa dan tak bersuara..
bahkan tak pernah dijumpai.....
tentu tak akan yakin....lojiknya.
karna itu byak hadis qudsi 
disuruh mengenal diri

tuhan mengajar kita supaya 
percaya pada kita sendiri
agar benar benar yakin keberadaanya
yang bukan anganan...andaian
dan ungkapan nama sahaja ( allah )

hadis Qudsi

barang siapa bertuhankan nama
tak tau yang punya nama 
kafir hukumnya

dengan mengenali diri
mengikut diri ( zikir affaal kaffi )
maka kita berusaha mengenali segala 
zat, sifat , asma , affaalnya..
dengan cara berbeza dan nyata
pasal MURSID kita yang mengajar

SEBATAS MANA KITA KENAL DIRI KITA
SEBATAS ITU KITE KENAL TUHAN KITA
SEBATAS MANA KITA KENAL TUHAN KITA
SEBATAS ITU KITAMEMAHAMI DIRI SENDIRI

Berjalanlah
dan berhijrahlah
disitulah dapat pengalaman
dan pengalaman itulah gurumu

Master ajie
call/whatsapp

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

PUSAT RAWATAN SYAHADAH
Monday, 6 November 2017

ANGIN AHMARSiapa yang tak kenal AHMAR ( ANGIN AHMAR ) atau berbagai nama lain seperti JIN RIHUL AHMAR, JIN AHMAR, JIN MERAH atau bahasa modern kedokteran menyebutnya adalah STROK .
Mendengar nama ANGIN AHMAR 
Atau PENYAKIT STROK
Tak kira Nabi, wali, syeh, ustad, kyai
Yang tau sejarah AHMAR 
Pasti akan terkedu, terdiam, gemetar
Dan pastinya akan mohan ampun
dan dijauhkan dari padanya

Karna begitu ditakuti
Bahkan BAGINDA NABI BESAR MOHAMAD SAW
Sampai mendapat satu doa dari jibril
Agar terhidar dari penyakit dan agar disampaikan pada umatnya agar membacanya sekali seumur hidup.

Tetapi hakikatnya doa apa pun
Tidak akan berkesan 
Karna ANGIN AHMAR 
ATAU PENYAKIT STROK
Terjadi atas kelalaian manusia itu sendiri 
Yang sombong, angkuh, bongkak
Ego, bangga diri , takabur
Atas pemberian nikmat & Amanah ALLAH 
Yang sedikit padanya tetapi tidak dibawa pada kebenaran
SIAPAKAH AHMAR INI
DATANG DARI MANA
DAN ATAS SEBAB APA

RIWAYAT AHMAR

Orang yang pertama kali mendapat PENYAKIT AHMAR 
Adalah dari NABI SULAIMAN AS
Karna ianya sudah membuat ALLAH murka
Sampai didatangkan AHMAR 
Untuk memberi PERINGATAN & HUKUMAN
Langsung dari ALLAH SWT tanpa ada pelantara

Siapa yang kenal NABI SULAIMAN AS
Dia raja dari segala raja saat itu
Boleh dikata tuhan no dua
Karana segala
Jin tunduk
Angin tunduk
Hewan tunduk
Manusia tunduk &
Malaikat pon tunduk
Dan dibawah kerajaan NABI SULAIMAN

Karna semuanya tunduk NABI SULAIMAN AS
Pernah berucap tanpa sadar
Yang membuat ALLAH sangat murka

Inilah ucapan NABI SULAIMAN AS
    " ADAKAH MAHLUK LEBIH HEBAT
         DARI PADA AKU "

Walau kata kata ini sedikit
Tetapi ianya mencabar tuhan
KEKUASAAN ALLAH YANG MAHA BESAR
Dan mengutus hambanya
Yang bernama AHMAR

Seorang hamba ALLAH 
Dari golongan JIN IFRIT 
Yang sangat kuat 
Untuk masuk kedalam badan 
NABI SULAIMAN AS ketika ianya tidur

Serta merta badan NABI SULAIMAN AS
Menjadi tidak dapat bergerak, kaku , kejang
Dan menggelur keseluruh badannya
Bahkan mulut  lidahnya tidak dapat berkata
Melainkan hanya mata sahaja yang dapat 
Berkedip dan melihat mcm biasa

Karna NABI SULAIMAN AS 
Sebagai seorang raja sakit
Maka seluruh bawahannya
Dari bangsa jin, malekat, hewan, dan manusia
Mencari penyebap apa yang terjadi 
Pada NABI SULAIMAN AS
Dan semuanya tidak dapat memberi jawapan

Karna tidak dapat jawapan
Maka NABI SULAIMAN AS
Memohon petunjuk dan memohon ampun 
pada ALLAH SWT
Atas segala kata katanya yang sadar atau tidak 
Membuat kemurkaan ALLAH SWT
Apa sebetulnya penyakitnya saat ini

Setelah selesai memohon ampun 
Maka saat itu juga keluarlah 
Dari badan NABI SULAIMAN AS
Satu lembaga yang sangat besar 
Sehingga NABI SUALIMAN AS sangat ketakutan
Dan setelah keluar maka badan NABI SULAIMAN AS
Pulih seperti biasa dan dapat duduk sedia kala
Dan mahluk itu berkata

Ampun ya BAGINDA SULAIMAN
Aku AHMAR dari golongan jin ifrit
Aku datang karna diutus ALLAH 
Yang membuat BAGINDA SULAIMAN menjadi sakit
Karna BAGINDA SULAIMAN 
telah mencabar ALLAH SWT

NABI SUALIMAN terdiam dan berkata
Wahai AHMAR aku mencabar apa dengan ALLAH SWT
Maka AHMAR menjawab
"Adakah mahluk lebih hebat dari pada aku"

Serta merta NABI SULAIMAN AS
menangis Dan memohon ampun 
atas segala kesalahannya dan kelalaiannya
semua kata katanya sengaja atau tidak sengaja 
pada ALLAH SWT
Dan sekalian mahluk dialam ini

Jin ahmar jugak berkata 
“ Aku adalah penyakit dari berbagai macam penyakit yang telah diciptakan oleh Allah Ta’aalaa. Ketika Allah hendak menghukum / meyiksa salah seorang dari makhluk-Nya, maka Dia mengutus dan menguasakanku kepadanya.

Jika aku masuk kedalam otak, maka aku akan menyakiti otaknya. (sakit seperti migren/gila)

Jika aku masuk kedalam mata, maka aku akan membutakannya.

Jika aku masuk kedalam lubang hidung, maka akan timbul penyakit, kemudian bergulir ke bawah ke tenggorokan dan memenuhinya.

Jika aku masuk ke kedua telinga, maka aku ambil pendengarannya (tuli).

Jika aku masuk di kepala, maka aku datangkan sakit kepala dan migrain dan aku bunuh ia dari rasa sakitnya.

Jika aku masuk ke dada orang itu, maka aku masukkan penyakit kuning,  was-was,  radang sendi, penyakit limpa, wajah kekuning-kuningan dan hilang seri.

Jika aku masuk ke tubuh wanita, maka aku akan memutus kehamilannya dan mengeringkan air susunya. Akan memunculkan penyakit kusta, kelembaban, dahak, kudis, bisul, penyakit tikus dan babi.

Jika aku masuk pada pembuluh darah dan saraf, maka aku akan putus keduanya sampai aku akan membunuhnya (penyakit stroke) “

Boleh dikata semua penyakit didunia ini secara tidak langsung ahmar sudah duduk dan hinggap pada diri anda dan kalau memang anda sebagai manusia tidak mempunyai salah atau kesalahan dan hati bersih janganlah takut akan terkena ahmar atau strok ini karna ianya datang hanya untuk orang yang memang lalai.
JADI
Kenapa orang terkena 
PENYAKIT STROK ATAU ANGIN AHMAR
Karna seseorang itu terlalu bangga akan 
AMALANNYA , ILMUNYA , SHOLATNYA,
PUASANYA , IBADAHNYA, ZIKIRNYA, 
KEKAYAANNYA , PANGKAT DAN DERAJATNYA

Dan menjadikan SOMBONG, RIA , TAKABUR
BANGGA DURI , EGO, BONGKAK
MERASA PALING BENAR
MERASA PALING HEBAT & KUAT
MERASA PALING BERKUASA
Dan lalai dan lupa akan nikmat ALLAH SWT

Bukan mau kata
Yang banyak terkena 
PENYAKIT AHMAR ATAU STROK
Adalah :
PARA PEMBESAR YANG ZOLIM
MENTERI YANG MENGGUNAKAN KESEMPATAN
KORUPTOR ( KORUPSI )
PEGAWAI KERAJAAN
GURU GURU AGAMA
GURU GURU ILMU KANURAGAN ( PERSILATAN )
USTAD , KYAI , ULAMA , IMAM ,
ISTRI YANG DERHAKA TERHADAP SUAMI
ANAK YANG MENDERHAKAI ORANG TUANYA

Tetapi yang paling hampir terkena PENYAKIT AHMAR
Orang yang sukanya selalu MENGHUKUM orang lain
DENGAN BERKATA SESAT, SIRIK , KAFIR , KURAFAT
SESAT JALAN, SESAT ILMU

Orang yang sering menghukum ini lah 
Yang akan didekati oleh AHMAR
Karana mengambil kerja ALLAH SWT
Karna menghukum itu kerja ALLAH
Bukan kerja manusia 
Manusia hanya boleh ingat mengingatkan
Karna BAGINDA NABI BESAR MOHAMAD SAW
Ianya hanya mengingatkan bukan menghukum

INGAT
Disetiap ucapan dan kata katamu
Perbuatan dan tingkah lakumu
SANG UTUSAN ALLAH SI AHMAR
Sedia menanti
Sedia menunggu
Sedia untuk menghukummu
Karna siapa pon sudah lebih satu saat dari ALLAH SWT
Sudah Mengambil kerja ALLAH SWT
SANG KALIFAH AHMAR PASTI DATANG🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

YA ALLAH
YA RAHMAN 
YA ROHIM
YA ZAL ZALALI WAL IKRAM

JAUHKANLAH HAMBAMU INI
DARI SIFAT SIFAT BURUKMU
DAN AMPUNILAH DOSA HAMBUMU INI
AMIN YA ROBAL ALAMIN

Jika tuan puan mengalami penyakit ini, sila hubungi kami untuk mendapat info lebih lanjut serta rawatan lebih lanjut.

MASTER AJIE

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

Cubit Cubit SayanG
Salam
PUSAT RAWATAN SYAHADAH
syahadahspritualandhealingcenter.blogspot.com

Sunday, 22 October 2017

SUSUK RAKSA atau SUSUK AIR RAKSA atau SUSUK AIR PERAKSusuk merujuk kepada memasukkan sesuatu bahan asing ke dalam badan bagi mendapatkan sesuatu kelebihan berbagai guna bergantung kepada keinginan penggunanya.

Antara kebaikan yang boleh didapati dengan memakai susuk adalah untuk muka sentiasa dipandang manis, tidak berusia, berwibawa, penyeri, penglaris rejeki, kebal, kuat dan lain lain mengikut pada keinginan sang pengguna. 

Dan susuk pun berbagai jenis bahan yang dapat dimasukan dan digunakan sebagai susuk seperti intan, emas, berlian, misai / kumis harimau, rambut mayat, kuningan, batu akik, keris, air raksa, atau berbagai barang lain mengikut pada keinginan dan kegunaan susuk tersebut.

Tetapi kali ini yang saya akan bahas adalah SUSUK RAKSA atau AIR PERAK. Susuk raksa ini mungkin jarang dikenal oleh dunia, tetapi tingkat keampuhannya atau kekuatannya melebihi susuk dari intan ataupun bahkan susuk emas dan baja atau pun lain lain jenis susuk.

Ada jugak susuk air raksa atau raksa ini yang bersifat gaib yaitu diambik melalui gaib dan terus dimasukan kedalam badan.KELEBIHAN SUSUK RAKSA ATAU AIR PERAK 

Dari pengalaman dan kajian yang saya lakukan, manfaat dari susuk air perak ini selain kebal juga anti santet, anti tenung atau anti sihir dan guna guna.

Bahkan ketika ditebas dengan senjata tajam baik parang, pedang atau pun dengan peluru pistol pun maka bagian yang terkena sabetan, bacokan, tebasan senjata tajam atau tembak ini, maka mengeluarkan cahaya keperakan dan mengeluarkan bunyi “ting”. yang terjadi dari pantulan dari kekuatan susuk raksa tersebut.Kelebihan dari susuk air perak atau raksa ini, selain senjata tajam atau tembakan pistol kadang senjata pusaka juga tidak dapat menembusnya baik keris, tombak atau pedang berisi atau berkadam tetapi tergantung jugak pada kekuatan pusaka tersebut atau kadam dari keris, pedang tombak tersebut. Dan dari hasil pengamatan di lapangan, orang yang memiliki susuk ini terkenal dengan kekebalan yang luar biasa dari segala senjata tajam.
KELEMAHAN SUSUK RAKSA ATAU AIR PERAK

Meskipun ampuh atau kuat, bukan berarti tidak ada kelemahannya. Kelemahan dari susuk raksa atau air perak ini adalah si pemilik ilmu ini tidak kuat di air misalnya mandi atau berenang di Sungai atau Laut karna ianya akan menjadi sulit berenang karna sifat susuk raksa atau air perak adalah lebih berat dari air. Maka bisa dipastikan orang yang memiliki susuk raksa atau air perak ini selalu menjauhi sungai ataupun laut. 

Kelemahan yang lain adalah ilmu ini tidak akan mempan diterapkan di hadapan Malaikat Izroil dan Malaikat Munkar dan Nakir.. he he he he.

PANTANG LARANG

Antara makanan yang menjadi pantang pemakai susuk (bergantung kepada jenis susuk).

Labu air
Pisang tanduk
Daun kelor
Sate
Antara perbuatan yang menjadi pantang pemakai susuk (bergantung kepada jenis susuk).

Melalui bawah penyidaian
Melalui di bawah tangga/rumah
Datang ketempat orang meninggal

Banyak yang ingat jika melanggar pantang dari susuk tersebut maka susuk akan hilang dari badannya dan perpikir susuk tersebut sudah tidak ada dalam badannya. 

Tetapi keadaan ini adalah salah penafsiran, sebetulnya adalah apa bila kita melanggar pangtang tersebut kekuatan dari susuk tersebut ianya hanya melemah sahaja atau hilang kekuatan tetapi susuk tersebut masih ada dalam badan jika tak dikeluarkan.

Maksud dari hilang kekuatan adalah ianya hilang kuasa ibaratnya adalah sebuah pesawat yang tidak ada minyak karna kuasa pengerak pesawat adalah minyaknya.

KESAN  MENGERIKAN SUSUK

Susuk dipandang sebagai cara instan untuk mendapatkan kecantikan, kekayaan, kekuatan kebal dan sebagainya tetapi mungkin efek jangka pendeknya bisa dinikmati oleh para pemakainya. Lalu bagimana efeknya di masa depan? 

1. MENYEBAPKAN GANGGUAN JIWA

Sudah bukan jadi rahasia lagi jika susuk bisa menyebakan seseorang mengalami gangguan jiwa. Karna kekuatan ghaib yang ada dari susuk tersebut melibatkan unsur kadam atau jin yang senan tiasa akan mempengaruhi dan mengganggu mentaliti sipemakai susuk tersebut sehingga mengalami seperti halusinasion seperti berbicara sendiri dan merasa seperti ada yang mengekori kemana perginya dan cendrung membawa penyakit nyanyok atau mudah lupa.

2. SUKAR MENDAPAT KETURUNAN

para pemakai susuk itu bisanya dia akan mempunyai kesukaran untuk mendapat anak kerana terdapat jin yang berlegar di salur darahnya. dikarnakan susuk atau kadam susuk tersebut dalam badanya

3. SERING MENGALAMI SAKIT 

Para pemakai susuk biasanya sering mengalami sakit dan keadaannya akan sangat menderita karna diakibatkan susuk tersebut menyekat saluran darah  dan menyekat saraf penggunanya dan penyakit yang biasa akan didapat adalah

Penyakit fisikal

- Darah tinggi
- Kencing manis
- Jantung
- Canser
- Prostate ( kerap kencing atau sukar kencing )
- Buah pinggang 
- Batu karang

Penyakit rohani 

- Bahu selalu berat
- Sakit pinggang
- Persendian bisa bisa atau cepat sakit
- Jantung berdebar
- Area yang dimasukan susuk selalu akan mengalami sakit, menggigil, panas, sejuk, bisa bisa dan kadang pedih dan terasa cucuk cucuk.

4. MENJADIKAN PANAS BARAN

Seseorang yang memliliki susuk raksa atau air perak ini cendrung akan menjadi lebih baran atau emo menjadi tinggi karna mahluk atau kadam jin yang duduk dalam susuk tersebut bersifat adalah untuk peperangan atau berunsur api. 

maka itu seseorang yang mempunyai susuk raksa atau air perak ini akan terikut pada mahluk kadam atau jin tersebut dan menjadikannya bersifat baran dan emo yang tinggi dan rasa bangga diri serta menjadinya sombong dikarnakan dia memiliki kekuatan kebal dari susuk raksa atau air perak ini.

5. SUSAH REJEKI ( KEUANGAN )

Para pemakai susuk dalam pendek memang tidak mengalami kesan tetapi jika jangan panjang tidak dibuang maka ianya akan menyekat rejeki kita jadi susah terutama keuangan dan kesannya memang membuat kita jadi miskin dan hidup sampai penuh hutang.

6. SUSAH MENINGGAL

Susuk yang tertanam dalam tubuh manusia membuat orang yang memakainya susah meninggal dunia. Dikarnakan terikatnya pemakai susuk dengan kadam susuk tersebut.

jika boleh meninggal pun biasanya tempat tempat yang disusuk tersebut maka tidak akan busuk dan tidak termakan oleh tanah. 

keadaan ini jugak membuah arwah tidak tenang dialamnya karna jasadnya masih terikat dengan susuk atau kadam susuk tersebut. jika seperti ini maka arwah akan mendatangi orang terdekat darinya agar menolongnya membuangkan susuk tersebut dengan cara meminta bantuan ustad atau kyai atau orang yang pakar dalam bidangnya tersebut.

7. MENJADIKAN SAKA BAGI KETURUNANNYA

Keadaan ini sangat banyak terjadi karna amalan ilmu atau susuk ini boleh menjadikan saka pada keturunannya dan biasanya pengamal ilmu atau pemakai susuk ini tidak menyadarinya sama sekali dan mereka ingat amalan ilmu atau susuk ini tidak mendatangkan mudarat pada keturunannya.

Kenapa boleh jadi saka ?
Ilmu atau susuk terutamananya susuk yang saya akan bahas kali ini, baik susuk apa pun jenisnya iajya tetap melibatkan unsur kadam atau jin dan duduk dalam badan orang yang mempunyai susuk tersebut. 

jika melakukan hubungan intim dengan istrinya secara auto pun kadam atau jin ini pun tumpang sekali dan ikut menempel melalui sperma dan sampailah menjadi anak. Maka anak tersebut akan mewarisi kekuatan ilmu atau susuk secara tidak lamgsung karna kadam atau jin tersebut sudah masuk menumpang dan beranak pinak pada keturunan orang tersebut.

Maka anak atau cicit ini cendrung akan mengalami masalah masalah dikarnakan kesan kesan susuk atau kadam susuk tersebut seperti saya terangkan diatas.HUKUM MEMAKAI SUSUK

Memakai susuk untuk tujuan tertentu misalnya untuk pengobatan, kesehatan, menguatkan badan, dll hukumnya boleh, tetapi ianya lebih mendatangkan banyak kemudaratan atau kesyirikan berbanding kebaikan ddan akan terkesan dihadapan nanti seperti akan sering sakit atau susah meninggal jika susuk tersebut tidak dikeluarkan.

Dan jika diuraikan secara medis, susuk raksa atau air perak ini, sangat berbahaya karena akan mengikuti aliran darah dan dalam waktu yang panjang bisa merusak organ-organ tubuh seperti ginjal dll. 

Jadi sebaiknya, bagi yang pernah atau menggunakan susuk raksa atau air perak ini sebaiknya segera dilunturkan saja ilmunya atau dikluarkan karna ianya sangat berbahaya berbanding dengan kebaikannya dan kesan jangka panjang itu yang sangat membahayakan bagi diri sendiri atau pun anak cucunya.

Sila hubungi kami untuk mendapatkan info atau rawatan mengeluarkan berbagai jenis susuk apa pun atau ilmu ilmu yang berunsur kadam dan sebaginya. 

Dan mudah mudahan penerangan ini dapat menjadikan hikmah dan saling ingat mengingatkan agar kita selalu dijalannya. yaitu jalan ihdina siratul mustakim. INSYA ALLAH
MASTER AJIE
CALL/ WHATSAPP

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

SALAM SAYANG KAMI
PUSAT RAWATAN SYAHADAH 
syahadahspritualandhealingcenter.blogspot.com

Monday, 16 October 2017

SUARA DAN BUNYIBUNYI & SUARA menghasilkan frekuensi dan gelombang getaran dari frekuensi dan gelombang getaran itu mengalir ZAT ZAT HIDUP atau ATOM ATOM PARTIKEL TENAGA yang berhubung kait antara manusia dan alam semesta yang bagi akal dan fikiran susah dimengerti karana tidak luasnya ilmu ( cetek ilmu ) dan tidak mau mencari KEBENARAN dalam ilmunya sendiri atau keluar dari pada ilmunya.

Dalam huruf ALIFF sampai YAA dalam AL'QURAN
Jika dibaca menghasilkan BUNYI & SUARA. Jika dibaca secara tepat TAJUWIT nya mengikut susunan tinggi rendahnya dengan KEFAHAMAN yang baik dan NIAT YANG BERSIH...
Maka terhasil FREKUENSI dan GELOMBANG GETARAN UNIK yg didalamnya mengalir ATOM ATOM TENAGA ( ZAT HIDUP ) yang berguna untuk MANUSIA yang membacanya atau mendengarnya 

Jika dibuat BACA secara berterusan, maka ATOM ATOM TENAGA (ZAT HIDUP ) itu yang terhasil dari BUNYI & SUARA yang tepat maka boleh untuk memperbaiki ATOM ATOM kerusakan pada manusia dan dan menggantikanya dengan  ATOM ATOM yang baru..Maka akan terhasil manusia yang CORAK KEHIDUPAN YANG SEHAT & PEMIKIRAN YANG POSITIP...

Tenaga ini terhasil dari diri sendiri,  yaitu sebagai punca tenaga adalah SIRR JANTUNG yang apa bila bacaan AYAT, ZIKIR atau HURUF yang lengkap TAJUWIT nya tinggi dan rendah maka SIRR JANTUNG mengelurakan tenaganya sendiri .

Semakin besar dan kuat SIRR JANTUNG MANUSIA maka akan cepat pulak proses yg berlaku bagi MEMPERBAIKI sistem kerusakan pada BADAN DIRINYA.


MASTER AJIE
CALL/WHATSAPP

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

Cubit Cubit *SayanG*
PUSAT RAWATAN SYAHADAH
syahadahspritualandhealingcenter.blogspot.com

Thursday, 5 October 2017

PEMAHAMANKUKeseronokan dalam ilmu adalah
disaat mempelajari  dirimu
disitulah engkau banyak paham dan mengerti
berbagai bagai ilmu pengetahuan

mengenali segala gala dirimu
yaitu mempelajari 5 diri itu

DIRI ROH 
DIRI MALAIKAT
DIRI JIN 
DIRI SETAN
DIRI IBLIS

kelima diri itu mempunyai berbagai bagai 
perangai yang berlainan nama 
tentu sifat dan afaalnya berlainan 
baik yang negatip atau yang positip
semuanya mengajar sesuatu
untuk sesuatu dan memahami sesuatu
dalam dirimu sendiri

tetapi niat sucimu mencari KEBENARAN
dengan iklas dan taat berjalan
dengan diri diri itu 
melakukan zikir afaal kaffi atau mengikut diri
maka engkau akan selamat 
dalam perjalanan

dalam mengikut diri itulah 
engkau akan lihatkan dan dibagi 
berbagai ilmu pengetahuan
yang tak lojik tetapi nyata
karna dalam 5 diri itu
segala ilmu ada

selagi nama diri
selagi tulah masih affaal sahaja
kalau engkau lepas dari 5 diri itu
maka baru jumpalah rahasia AKU
AKU KECILMU LAGI

ILMU SILAT
ILMU RAWATAN
ILMU TRAWANGAN / SCAN
KURSANI
PAKEAN PERANG
PEMECAHAN DIRI
DAN BERBAGAI BAGAI ILMU LAIN

itu masih dalm ilmu 5 diri lagi
bukan ilmu AKU ( aku kecil )
karana kalau engkau sudah menjumpai AKU
engkau akan meninggalkan ilmu ilmu itu

karana kalau dah jumpa AKU
maka yg akan dibuat yaitu tugas AKU
menyatakan AKU  didunia nyata

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

Cubit Cubit SayanG
SALAM 
PUSAT RAWATAN SYAHADAHTuesday, 3 October 2017

TENAGABadan manusia terdiri dari
berbagai lapisan atom atom dan partikel partikel
tenaga yg berbeza beza disetiap 18.000 lapisan 
dari yg paling luar sampai yg paling dalam

tenaga tenaga atau atom atom ini
mempunyai berbagai nama mengikut lapisan dan gunanya
dari alam terendah sampai tertingi
atau alam yg paling luar sampai alam yg paling dalam

Nama nama tenaga ini terdiri dari

KODRAT ALLAH
NUR ALLAH
NUR ZAT ALLOH
ZAT ALLAH
ZAT WAJIBUL WUJUD

Kelima tenaga ini semunya berbeza beza tenaga
mengikut nama dan tingkatan alamnya
kalau duduk dalam rasa 
seseorang itu bole merasakan semua tenaga itu
dan membezakan semua tenaga itu

tetapi kalau masih duduk dalam alam zikir
dan belum menjumpai rasa 
maka tidak akan bole membezakan kelima tenaga itu
karna zikir adalah mengunakan alam terendah lagi
karna masih ada YANG TIADA ZIKIR
tetapi 24 jam berjalan tanpa henti
itulah rahasia JANTUNG

Kelima tenaga ini
kutuliskan mengikut susunan tenaga 
yang mula mula dulu kujumpai 
dalam aku berjalan menemuinya
dari yg paling kasar sampai yg paling halus 
dari yang tiada  tetapi ada dan mustahil tidak ada
itulah punca dari mana mana tenaga yang ada
yang diberi nama ZAT WAJIBUL WUJUD

aku dulu berjalan mula mula 
menjumpai tenaga KODRAT ALLAH
tenaga ini kasar karna lapisan paling terendah
kalau digunakanndan dimasukan
cepat penuh tetapi cepat habis
karna bukan punca tenaga

begitu juga tenaga tenaga lainnya
tetapi semakin dalam tenaga semakin lain
kehalusannya dan sifat tenaga itu
kalau mengunakan semakin tenang

kalau masih mengunakan tenaga yg bernama
KODRAT ALLAH
NUR ALLAH
NUR ZAT ALLAH
ZAT ALLAH
Tenaga ini masih dijadikan lagi
berarti masih ada punca tenaga 
yang menjadikan

ZAT WAJIBUL WUJUD

inilah awal awal tenaga
ZAT / TENAGA yg wajib ada 
dan masih tidak bernama lagi

Bertahun tahun aku 
mencari punca tenaga ini
dan kalau digunakan memang tenaga ini tidak bole habis
memanglah benar ianya terjadi dengan sendirinya
berotasi dan healin 24 jam tanpa henti dan lelah

temui semua tenaga tenaga itu
dalam badan dan dirimu masing masing
disetiap alam alammu yang 18.000 alam itu

Bagi yang aku bukakan
maka aku bukakkan 5 tenaga itu
dari lapisan terendah sampai terdalam
yaitu TENAGA ZAT WAJIBUL WUJUDMU
hanya engkau mau beramal atau tidak

selagi engkau tidak beramal
selagi tue engkau tidak menerokai alam alammu sendiri
BERTAFAKURLAH maka engkau menghampiri
dan otomatik bole mengunakan 5 tenaga itu
untuk badan dan dirimu sebaik baiknya
agar engkau bahagia

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

Cubit Cubit SayanG
SALAM SAYANG
PUSAT RAWATAN SYAHADAHMonday, 25 September 2017

MENCARI PENGALAMANSetelah engkau mengenal diri
berjalan dengan diri diri itu
mengenalnya satu sama lain
sehingga engkau tau siapa diri diri itu
merasainya , berkasih sayang, bergaduh
bercanda ria, berjalan suka dan duka
siang dan malam 
sampailah engkau betul betul paham
dan mengerti siapa diri diri itu...

maka engkau baru melepasi tahap
mau menjumpai AKU
mengenal AKU, merasai
berkasih sayang, bergaduh,
bercanda ria, berjalan suka dan duka
siang dan malam...
maka baru engkau tau 
AKU itu siapa

KALAU DIRI ITU TAK KENAL
BAGAIMANA MAU MENGENAL AKU

berjalan dengan AKU
engkau sudah ada tugas didunia
tugasmu menyatakan AKU
dan menyatakan tugas tugas AKU
menjadi tanggung jawab yg engkau pikul
sesuai bakat DIRI & AKU

berjalan dengan AKU
sangat lah berat...
pasal sudah tidak lagi
duduk pada
sariat, tarikat, hakikat, makrifat
atau mana mana aliran jalan ketuhanan

karana mau menyatakan AKU
sudah tidak ada ilmu yang boleh sampai
karana engaku harus berani keluar
dari lojik akalmu, pikiranmu, mindamu
dan segala ilmumu yg engkau belajar

Hadist Qudsi ada mengatakan...

"HAI HAMBAKU ,,, ENGKAU TIDAK AKAN PERNAH SAMPAI (mengenal) KEPADAKU DENGAN ASMAKU ,,, DENGAN ILMUKU ,,, DENGAN HURUF DAN MAHRUFKU ,,, TAPI ENGKAU AKAN SAMPAI (mengenal) AKU DENGAN AKU"

inilah 
yang benar benar disebut
ilmu yg tak berkalam, bersuara, berhurup berupa

Cari yang didalam itu
Menenti dan menunggumu
Disepanjang waktu

Ulurkan tanganmu kedalam
Agar dapat merasai Aliran
Aliran bagaikan sungai jernih
Penuh nikmat dan ramat tuhan
Tuhan bagi sekalian alam

Hanya dengan engkau kedalam
Itu caranya menjalin hubungan
Hubungan sebagai hamba tuhan
Penuh rahasia disebalik ikatan

Aku tidak dibibir
Aku tidak diucap
Selagi mencariku seperti itu
Maka engkau tidak menemui aku
Karna aku dalam RASAmu

Carilah aku dengan rasa itu
Penuhkan rasa itu 
Keseluruh tubuhmu
Maka itu jalan mengenal aku

Yang datangnya dari tuhan satu
Setitik alif 
dibawah BAA


MASTER AJIE
PUSAT RAWATAN SYAHADAH
DIRI DIRIKUDiri itu terdiri dari 5 diri yang berbeza
diri roh, diri malaikat, diri jin,  diri setan , diri iblis
yang affaalnya berbeza mengikut sifatnya

mengenal diri adalah mengenal diri diri itu
keseluruhannya antara negatip dan positip
agar dikenali dan dirasai baru paham affaal allah yg mana 
pasal mengerti dan melaluinya

bnyak yang berkata
diri itu allah...
itu bukan yew..

jangan sampai salah anggap mcm itu
karna yang engkau kenali 
baru affaal sahaja

mengenali diri diri segala diri diri itu
paham dan mengerti bukan pada membaca
tetapi melalui keadaan semua diri itu
maka baru terbukalah AKU
yang boleh membezakan AKU
dan yang mana AKU

AKU itu masih ada punca yaaa
karna AKU KECIL DATANG DARI AKU BESAR
jdi kalu menjumpai AKU..
itu masih menjumpai AKU KECIL lagi
yang ada dalam engkau..
atau SETITIK ZAT YANG DIPERTARUHKAN

kalaulah 
AKU KECIL MENGAKU AKU BESAR
itu kesilapan berkata
karana tak pernah berjalan 
dengan AKUMU ITU

dan tak memahami AKU itu..

KALAULAH 5 DIRI TAK ENGKAU TEMUI
DIRI ROH
DIRI MALAIKAT
DIRI JIN
DIRI SETAN
DIRI IBLIS

JANGAN HARAP MAU 
JUMPA AKU KECILMU
APALAGI MENEMUI
AKU YANG MAHA BESAR

https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/
https://masterajie.wasap.my/

Lalulah PENGALAMAN BERJALAN
Bukan pengalaman bercerita
Baru engkau paham pemecahanyang mana dikatakan


BADAN
DIRI
AKU
HAMBA

HAMBA ALLAH SWT

Saturday, 16 September 2017

MALAIKAT 8

Malaikat 8 ialah malaikat penjaga arasy
yaitu 8 tenaga yang berbeza
yang diprogram untuk kawalan
agar jin setan iblis
tidak boleh mencuri mendengar
rahasia diarasy tuhan

malaikat 8 atau
digelar dengan nama  ALLAH AKBAR
ALLAH AKBAR ada 8 hurup
8 huruf inilah malaikat penjaga dia

kedudukan malaikat 8 ialah
dari dari leher sampai kepala
itulah kedudukan tertinggi
dalam arasy manusia

apa bila sirr jantung manusia
hidup dan memancarkan tenaganya
maka akan disuplai power keseluruhan malaikat agar bekerja ditempatnya masing masing dalam badan diri manusia karana punca tenaga hidup

apa bila penyusunan malaikat
sebagai kerajaan
putih yang baru dihidupkan perfek
dari malaikat 10
malaikat 19
malaikat 8
dan malaikat malaikat lain.
dalam badan diri manusia
dan roh menduduki
singgasananya yang haq

maka badan diri manusia
tidak akan kekurangan
tidak sakit dan menuju itu alam bahagia
karana penyusunan rakyatnya baik

baru dengan segala kekuatan
mengembalikan kerajaan iblis
yng didominasi jin setan iblis nafsu
kembali pada allah...

maka dalam kerajaan badan diri manusia
hanya ada satu sahaja yg tinggal
yaitu kerajaan putih atau zat

Cubit Cubit * Sayang *

SALAM
PUSAT RAWATAN SYAHADAH

Friday, 15 September 2017

YAA SINN

Apakah maksud dari YAA SIIN
Yang mengandungi dua huruf
sebelum mula membaca 83 ayat ini

jika diditanya artinya
maka sebagian orang menjawab
" Allah sahaja yg maha mengetahui
kalau semua allah yang tau
maka tak payah belajar pun tak apa
Karna allah dah maha tau
Bukan ???

hurup YAA
mempunyai dua titik
apa maksudnya
kalau dalam al quran
tidak ada pemecahannya
tentu ada yang tersirat disebalik tersurat

maksud dua titik
ialah titik sirr jantung
untuk menjumpai
sirr satu lagi yang terasia
yaitu mim bawah dan mim atas
dan sirr jantung dinaikan diarasy
atau tempat tertinggi yaitu kepala

atau bahasa senangnya
titik allah dan titik mohamad
dan didudukan ditempatnya yang haq
dan akan berpecah keseluruh alam alam
atau keseluruhan badan

hurup SINN maksudnya INSAN
Jika kedua dua titik ini
Dapat disatukan
maka seseorang itu
baru digelar insan

Insan bukan pada perkataan
Tetapi ada perbuatan
Dan ada kenyataan

Seseorang yang mencapai tahap insan
Bukti nyatanya adalah
Seseorang itu mampu hidup tanpa obat
Yang artinya segala penyakit dalam
Badan dan dirinya

Baik penyakit fisikal seperti
kencing manis, darah tinggi, jantung
Atau penyakit fisikal lain
Mampu sembuh
dan badan tidak berpenyakitan

Begitu jugak sakit batin
Seperti halnya penyakit hati
Sihir atau sebagainya

Itulah bukti yang nyata
dalam badan dirimu sendiri
Nyata dan engkau tidak dapat
Nafikan lagi

Istilahnya adalah
Terang dan bersuluh
Bukan yang mengaku insan
Tapi kenyatan setan

Bukti nyata dalam badan dirinya
Tidak ada
Yang ada cerita sahaja
Mengaku insan

Tetapi menyatakan insan
Bukan senang ianya perlu perjuangan
Bukan baca NOVEL CINTA
syeh syeh hebat
mengarang AYAT AYAT CINTA
HAKIKAT INSAN , ANA AL HAQ,
SIRUL ASRAR
KITAB TALI BURUT dan berbagai
NOVEL lain yang terkenal
pada zamannya

sudah baca terus cakap jadi insan
dah dah SEMUA ALLAH
dan selesai perjalanan
itu dalam membaca buku
bukan menyatakannya

Seseorang tuk menyatukan
dua titik ini bukan senang
karna harus melepasi tahap salik
melepasi tahap nafsunya
dan membersihkan badan dirinya
dari saka, jin  setan, iblis
mengembalikan pada allah melalui
jalan IHDINA SIROTUL MUSTAKIM  dalam dirinya
baru boleh bercantum
dan jadilah INSAN

tapi kebanyakan
SAKA, JIN, SETAN , IBLIS
mereka tak pernah balikan
dan ada jugak yang kata
saka jin setan iblis tidak ada
karna semu allah jua
Ini cerita allah semua
Itu anding perjanan

kalau seseorang
sudah menganggab semua allah
tak usah belajar kerja dan berbagainya
karana allah dah jamin dah
Lojiknya

ya benar
semua allah
tapi ada baik dan ada buruk
takan boleh membezakan

bagi perjalananku
semu allah kalau sudah
dikatakan KAMIL MUKAMIL
kalau belum

ADA DALAM PERKATAAN
TIDAK ADA DALAM PERBUATAN
LAGILAH KENYATAAN

Cubit Cubit SayanG
SALAM
PUSAT RAWATAN SYAHADAH

Sunday, 10 September 2017

LANGKAHKU

berjalan melangkah mencari
ilmu yabg tak berkalam
bersuara , berupa dan berhurup
ialah meninggalkan pada nama
sariat, tarikat, hakikat makrifat

meninggalkan pada mana mana aliran
atau jalan jalan ketuhanan
untuk mencari tuhan yang nyata
dan bukan tuhan pada sangkaan

biasanya digelar gila dan sesat
itulah gelar yang orang lain takut
menjadikan tak yakin
pada diri sendiri
untuk berjalan

kalau tak yakin pada diri sendiri
bagaimana yakin pada tuhan yang
tak berupa berkalam atau bersuara
Yang tak pernah jumpa
Yang ada hanya tulisan
Dan sebutan sahaja

semakin dalam menjumpai
semakin orang sukar memahami
memahami dari lojik akal biasa
karna terdengar gila

tapi bukti nyata bagi yang menemuiya
Didalam badan dirinya
karana bertahun tahun mengkaji
dan berjalan mencarinya

berjalan melangkah
setapak demi setapak
menyatakannya dalam dunia nyata
dengan tenaga siir yang dijantungnya

orang yang tak percaya
karana mereka tak menemuinya
setitik dalam dirinya
lagilah berjalan bersamanya

bagi yang sudah jumpa
setitik dalam dirinya
Dan merasainya
berjalanlah pada jalannya
jangan takut jika berada dijalannya

itulah jalan jalan rahasia
Laksana meniti sirotul mustakim
Halus dan lembut
Dan penuh tersirat

Memahaminya
Diperlukan rasa dan karsa
Karna itu bahasa dalam
Bahasa rahasia sang tuhan

Bukan akal fikiran
Yang mengutamanakan
Lojik dan akal
Sebagai panduan berjalan

Master ajie
Call/whatsapp
0192873134


https://masterajie.wasap.my/

https://masterajie.wasap.my/

https://masterajie.wasap.my/


Salam sayang
Pusat Rawatan Syahadah

SELAMAT BERJALAN

SALAM
PUSAT RAWATAN SYAHADAH