Monday, 4 January 2016

RAMBUT DAN BULU ( HIJIB )

         Dalam ilmu mengenal diri, segala apa ponm dalam diri kita itu hidup dan mempunyai makna hanya sahaja apa bila ceritakan dan orang tidak memahaminya orang akan menjatuhkan hukum sirik, salah , sesat bahkan kafir. Padahal dia tidak mengetahui apa apa , tapi inilah hakikat yang harus ditrima bagi penulis atau yang menyampaikan cerita dan rahasia itu siap dengan controfersi dikatakan dengan baik dan buruk.

        allah sebenarnya sudah bagi apa pon pada diri kita, karna itu dibnyak hadis qudsi disuruhnya untuk merungkai rahasia diri itu dalam diri sendiri dengan penuh bijaksana.

         Rambut atau bulu kita adalah salah satu alat pelindung dibagian luar badan kita yang berkumpulan atau bertaburan keseluruhan badan dari kepala sampailah hujung kaki dengan tujuan sebagai penahan proteksion serangan atau pemberi sinyal apa bila diserang dengan tanda bulu meremang atau merinding.

       Dalam belajar ilmu hijib sebetulnya seseorang itu menghidupkan rambut atau bulunnya agar dapat melindungi dan sebagai proteksion dari serangan unsur luar baik jin setan iblis atau manusia.

        kata Hizib semula ditandai untuk merujuk sesuatu yang “berduyun-duyun” dan “berkelompok”. Itulah makanya ada kata “Hizbullah”, artinya “sekumpulan” bala tentara .Tetapi kata Hizbullah sendiri kadang juga digunakan untuk menyebut para malaikat.

”BALA TENTARA 1000  MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz tastaghiisyuuna robbakum fa’astajaaba lakum annii mumid-dukum bi’alfim-minal malaa’ikati murdifiin, Wamaa ja’alahulloohu illa busyro awalitath ma’innabihi quluu bukum,Wamaa annashru illa min indillaah, innallooha aziizun hakiim.(Surat Al-Anfaal : 9-10).

Artinya:(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:”Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”, Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kedudukan malikat 1000 dalam surah Al - anfaal 9-10 adalah dibagiaan kedua kaki kanan dan kiri. yang bertugas dan menjaga serangan dari bawah kaki atau bumi. karna biasanya ada sihir atau atau jin setan iblis menyerang dari bawah tanah ditandai dengan kaki bisa atau terasa cucuk cucuk. Kalau malikat 1000 ini hidup maka mereka atau lakukan protek atau sinyal bahwa ada serangan dengan meremangnya bulu atau rambut kedua kaki.

”BALA TENTARA 3000  MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Idz taquulu lil mu’miniina alay-yakfiyakum ayyumiddakum robbukum bitsalaatsati aalaafim-minnal malaa’ikati munzaliin. (Surat Al-Imron : 124).
Artinya: (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin: “Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?”

kedudukan malikat 3000 dalam surah al imron 124 adalah dibagian belakang badan , dari batas leher sampai perbasan pinggang belakang badan. bertugas dan melindungi serangan dari arah belakang badan apa melakukan proteksion atau sinyal apa bila terancam dengan merindingnya atau meremangnya dibagian tengkuk itu tanda malaikat ini melakukan proteksion atau sinyal

”BALA TENTARA 5000   MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Balaa in-tashbiruu watat-taquu wayaatuukum min faurihim haadzaa yumdidkum robbukum bikhomsati aalaa fim-minal malaa’ikati musawwimiin (Surat Al-Imron : 125).

Artinya: Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda.

Kedudukan malaikat 5000 adalah dibagian kepala, dari leher keatas kepala. karna dibagian kepala adelah bagian terpenting dalam pengatur atau pengawal keseluruhan.kalau malikat 1000 dikaki dan 3000 sudah melakuakan adanya isarat atau sinyal meremang atau mcm kena cucuk maka serangan jin setan iblis akan dibagian atas pulak.

”BALA TENTARA 70.000 MALAIKAT”
Bismillaahirrohmaanirrohim,Lau anzalnaa haadzal qur’aana alaa jabalil laro’aitahuu khoosyi’am mutashod-di’am min khosyyatil-laah, Wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa lin-naasi la’al-lahum yatafak-karuun. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim. Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa almalikul qud-duusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir,Suhaanalloohi amma yusyrikuun, Huwalloohul khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa’ul husnaa, Yusabbihu lahuu maa fissamaawaati wal ardhi wahuwal aziizul hakiim.(Surat Al-Hasyr : 21,22,23,24)

Artinya: Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dialah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

kedudukan malaikat ini adalah dibagian dada depan kiri dan kanan sampai tangan kanan dan kiri. bertugas menahan serangan dari bagian depan , bagian kanan dan kiri dengn sinyal apa bila diserang adelah meremang atau bangkitnya bulu dibagian tangan kanan dan kiri.

Seseorang  yang tau rahasia dirinya yaitu yang sudah hidupnya rahasia diri yaitu sirr jantung sebagai penjana kuasa utama. maka dia akan menghidupan seluruh malaikat diluar badannya sebagai protksion awal dan sebagai penanda sinyal atau gelombang apa bila diserang dari unsur luar badan dirinya .

dan banyak ahli ahli kerohanian yang menemukan cari ini meraka menamakan dengan nama hijib, dan berbagai nama hijib diambil dari nama penemunya sendiri yang mendapat petunjuk atau boleh memecahkan rahasia dirinya

jadi
kenal lah ibu segala rahasia dirimu
yaitu sirr jantungmu
yang dipecahkan dengan rasa
ilmu yang tiada berhuruf , berkalam , bersuara , berupa
hanya aliran tenaga tenaga rahasia
bukan pada zikir tetapi pada rasa
karna hasil zikir itulah rasa

yang tak paham
lebih baik diam 😷😷😷😷
cukup like jee 😱😱😱😱

MASTER AJIE
0192873134

CUBIT CUBIT SAYANG
PUSAT RAWATAN SYAHADAH

No comments:

Post a comment