Saturday, 16 September 2017

MALAIKAT 8

Malaikat 8 ialah malaikat penjaga arasy
yaitu 8 tenaga yang berbeza
yang diprogram untuk kawalan
agar jin setan iblis
tidak boleh mencuri mendengar
rahasia diarasy tuhan

malaikat 8 atau
digelar dengan nama  ALLAH AKBAR
ALLAH AKBAR ada 8 hurup
8 huruf inilah malaikat penjaga dia

kedudukan malaikat 8 ialah
dari dari leher sampai kepala
itulah kedudukan tertinggi
dalam arasy manusia

apa bila sirr jantung manusia
hidup dan memancarkan tenaganya
maka akan disuplai power keseluruhan malaikat agar bekerja ditempatnya masing masing dalam badan diri manusia karana punca tenaga hidup

apa bila penyusunan malaikat
sebagai kerajaan
putih yang baru dihidupkan perfek
dari malaikat 10
malaikat 19
malaikat 8
dan malaikat malaikat lain.
dalam badan diri manusia
dan roh menduduki
singgasananya yang haq

maka badan diri manusia
tidak akan kekurangan
tidak sakit dan menuju itu alam bahagia
karana penyusunan rakyatnya baik

baru dengan segala kekuatan
mengembalikan kerajaan iblis
yng didominasi jin setan iblis nafsu
kembali pada allah...

maka dalam kerajaan badan diri manusia
hanya ada satu sahaja yg tinggal
yaitu kerajaan putih atau zat

Cubit Cubit * Sayang *

SALAM
PUSAT RAWATAN SYAHADAH

No comments:

Post a comment